info@urologycenter.ge     Call Us: 2 77-00-67, 568-12-36-36

ლავრენტ მანაგაძე

სამედიცინო დირექტორი

ლავრენტ მანაგაძე

1. განათლება :

საშუალო: 1951-1961 ქ. თბილისის 56-ე საშუალო სკოლა;

უმაღლესი: 1961-1967 ქ. მოსკოვის ივ. სეჩენოვის სახელობის  I სამედიცინო ინსტიტუტი;

ასპირანტურა, დოქტორანტურა: 1967-1970 საბჭოთა კავშირის სამედიცინო აკადემიის ორგანოთა და ქსოვილთა გადანერგვის ლაბორატორიის ასპირანტურა.

2. სამეცნიერო ან აკადემიური ხარისხი და წოდება:

საკანდიდატო დისერტაცია: 1971 Консервация почки методом гипотермии в сочетании с гипербарической оксигенации;

სადოქტორო დისერტაცია: 1981 Трансплантация детских почек взрослым реципиеитм;

აკადემიური დოქტორი.

1988 წელს - პროფესორი;

1997 წელს - აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი;

2013 წელს - აკადემიის ნამდვილი წევრი.

3. . სამსახურებრივი გამოცდილება : 

1970-1972 - საბჭოთა კავშირის სამედიცინო აკადემიის  ორგანოთა და ქსოვილთა გადანერგვის ლაბორატორია, უმც.მეცნ. თანამშრომელი.

1972-1974 - კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ინსტიტუტი, უფროსი მეცნ. თანამშრომელი.

1974-1984 - კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ინსტიტუტი, ექსპერიმენტული ლაბორატორიის ხელმძღვანელი.

1984-1985 - კ. ერისთავის სახელობის ექსპერიმენტული და კლინიკური ქირურგიის ინსტიტუტი, დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში.

1991-1992 - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, რექტორი.

1985-2000 - ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ს/კ ინსტიტუტი, დირექტორი.

2000-2004  - ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი, სამეცნიერო ხელმძღვანელი.

2004-2006 - ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი, სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე.

2007-2011 - ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი, გენერალური დირექტორი.

2012 წლიდან დღემდე - ალ. წულუკიძის სახელობის უროლოგიის ეროვნული ცენტრი, სამედიცინო დირექტორი.

4. პედაგოგიური მოღვაწეობა :

1997 წლიდან - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მედიცინის ფაკულტეტის უროლოგიის კათედრა.

5. საზღვარგარეთ საქმიანობა :

ლექციების კურსის წაკითხვა უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებ­ლებში;

ხანგრძლივი მივლინება კვლევით დაწესებულებებში - 1975-1979 გერმანია. ქ. ბერლინის საუნივერსიტეტო კლინიკა.

6. სამეცნიერო ინტერესების სფერო : რეკონსტრუქციული ქირურგია უროლოგიაში, ონკოუროლოგია, ენდოსკოპიური-მათ შორის ლაპაროსკოპიული და პერკუტანული ქირურგია, შარდკენჭოვანი დაავადების მკურნალობა (თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით), ბავშვთა უროლოგია, თირკმლის ტრანსპლანტაცია.

7. პუბლიკაციები (საერთო რაოდენობა, ციტირების ინდექსის მითითებით (რაოდენობა)) 

საერთო რაოდენობა- 350.

ციტირების ინდექსი:     Google scholar-ის მიხედვით საერთო რაოდენობა : 

725 (ციტირებული სტატიების რაოდენობა 87)

სტატიის საშუალო ციტირება  -  8,3

H ინდექსი  -  3   (Scopus –ის მიხედვით)

8. მონოგრაფიები:

2003 - Оперативная урология, Классика и новации;

2008 - როგორ დავადგინოთ და ვუმკურნალოთ პროსტატის კეთილთვისებიან ჰიპერპლაზიას;

2012 - წინამდებარე ჯირკვლის (პროსტატის) სიმსივნეების მედიკო-ბიოლოგიური ასპექტები.

9. ძირითადი სამეცნიერო სტატიები (არაუმეტეს 50-ისა)

10. სახელმძღვანელოები: 

2009 - Урология. Национальное руководство;

2012 - Урология. Национальное руководство (краткое издание).

11. გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

1981- Способ лечения печеночной недостатчности;

1981 - Способ проведения перфузии при операции на открытом сердце или осуществленй реанимационных мер ;

1984 - Способ лечения острой длительной ишемии почек;

1985 - Способ определения изоферментов ЛАП в полиакриламидном геле.

12.  საერთაშორისო და ადგილობრივი სამეცნიერო გრანტები:

2012-2015 - A multicenter, double-blind, randomized, phase 3 study to compare the safety and afficacy of intravenous CXA-201 and intravenous levofloxacin in complicated urinary tract infection including pyelonehritis;

2012-2015 - A double-blind, randomized, Parallel group, multi-center study to evaluate the efficacy and safety of mirabegron compared to solifenacin in subjects with overactive bladder (OAB) treated with antimuscarinics and dissatisfied due to lack of efficacy ;

2012-2013 - ლოკალური და რეგიონული ანესთეზიის შედარება არტერიო-ვენური ფისტულების ფორმირებისათვის თირკმლის ქრონიკული უკმარისობის ტერმინალური სტადიის დროს ;

2012-2013 - აპოპტოზისა და უჯრედის ციკლის მარეგულირებელი პროტეინების როლი პროსტატისა და თირკმლის კიბოს დროს.

13. სხვა საქმიანობა : ხელმძღვანელობდა 12 საკანდიდატო და 10 სადოქტორო დისერტაციას.

14. ჯილდოები და პრემიები, საპატიო წოდებები

                1996

პრიზი  სამეცნიერო ნაშრომისათვის ონკოლოგიაში

                1996

გრ. მუხაძის მედალი სამეცნიერო ნაშრომისათვის ონკოლოგიაში

                2000

პრიზი  სამეცნიერო ნაშრომისათვის ონკოლოგიაში

                 1997

ღირსების ორდენი 

                2004

საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგის სახელმწიფო პრემია შრომათა ციკლისათვის „შარდის დერივაციისა და ენტეროპლასტიკის ახალი მიმართულება - ხელოვნური შარდის ბუშტის ფორმირება ნაწლავის დეტუბულირებული სეგმენტით“

                2002

ევროპის უროლოგთა ასოციაციის საპატიო წევრი