info@urologycenter.ge     Call Us: 2 77-00-67, 568-12-36-36

მანანა ჩიქოვანი

ნეფროლოგი

მანანა ჩიქოვანი

- განათლება:

1968-1974 წწ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი - სამკურნალო ფაკულტეტი;

1974-1975 წწ. თბილისის პირველი საავადმყოფო - ინტერნატურა კარდიოლოგიაში;

1982-1984 წწ. კლინიკური ორდინატურა თერაპიის ინსტიტუტში;

1985 წ.  ქ. მოსკოვის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ნეფროლოგიური კათედრა.

- ტრენინგები, სტაჟირება უცხოეთის კლინიკებში:

2006 წ. მეექვსე საერთაშორისო სემინარი ნეფროლოგიაში, მოსკოვი, რუსეთი;

2007 წ. საქართველოს I საერთაშორისო ნეფროლოგიური სიმპოზიუმი;

2009 წ. საქართველოს დიალიზის, ნეფროლოგიისა და თირკმლის ტრანსპლანტაციის კავშირი, სკოლა სემინარი ნეფროლოგიაში;

2011 წ. ყველაზე გავრცელებული და განახლებული თემები ნეფროლოგიაში, თბილისი, საქართველო;

2012წ. ევროპის თირკმლის ასოციაციის (ERA-EDTA) კოგრესი ნეფროლოგიაში, პარიზი, საფრანგეთი.

- სახელმწიფო სერტიფიკატი ნეფროლოგიაში, თერაპიასა და კარდიოლოგიაში.

- სამუშაო სტაჟი უროლოგიის ეროვნულ ცენტრში - 1984 წლიდან დღემდე.

- სამეცნიერო ინტერესის სფერო : ნეფროლოგია, კარდიოლოგია.