contact@urologycenter.ge     Call Us: 2 77-00-67, 568-12-36-36

Ambrosi Pertia

უროლოგი

Ambrosi Pertia

უმაღლესი განათლება - 1992 წ- თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

ორდინატურა - 1993-1995 წწ. - კლინიკური ორდინატურა უროლოგიის ს/კ ინსტიტუტი
1997 წ - მედიცინის მეცნიერებათა კანიდადატი - "მამაკაცებში შარდის ბუშტის კიბოს შარდსადენ მილში გავცობის და ურეთრექტომიის საკითხისათვის"
2006 წ - მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი - " თირკმელ უჯრედოვანი კიბოს მკურნალობის და პროგნოზირების აქტუალური საკითხები"

სტაჟირებები უცხოეთის კლინიკებში - 1996 წ. ლუნდი, შვედეთი;
2001 წ ლოზანა შვეიცარია;
2004 წ პარიზი მონსურის კლინიკა საფრანგეთი; ლუვენი ბელგია;
2007 წ სტრასბურგი საფრანგეთი

სამუშაო სტაჟი უროლოგიის ეროვნულ ცენტრში - 1995 წლიდან დღემდე.

კურირების სფერო - ონკლოგიური უროლოგია: თირკმლის კიბო